Przejdź do treści

Kompleksowa kombinacja

Nasza spersonalizowana immunoterapia jest ukierunkowana na guz bez niszczenia zdrowych komórek. Osiągamy to poprzez łączenie różnych metod leczenia.

 

Szczepionka dendrytyczna

Podstawą i najważniejszym elementem naszej Immunoterapii jest opracowana przez nasze laboratorium szczepionka indywidualnie przygotowywana dla każdego pacjenta. Mówiąc prościej, łączymy wirusa onkolitycznego i materiał guza pacjenta z komórkami dendrytycznymi w naszym laboratorium, aby wyprodukować spersonalizowaną szczepionkę. Ta szczepionka następnie aktywuje układ odpornościowy pacjenta do walki z guzem. Nasza klinika jest jedyną instytucją w Europie, która uzyskała zgodę organów regulacyjnych na produkcję takiej szczepionki.

7

Wiroterapia

Wiroterapia jest integralną częścią naszej immunoterapii. Wirusy onkolityczne, takie jak wirus choroby Newcastle (NDV), to wirusy, które atakują komórki nowotworowe natomiast są nieszkodliwe dla komórek zdrowych. Kiedy wirus replikuje się w komórkach nowotworowych, układ odpornościowy jest ostrzegany i zauważa komórki nowotworowe. W wyniku infekcji wirusowej komórki nowotworowe zostają sklasyfikowane jako niebezpieczne i są aatakowane.

9

Hipertermia

Modulowana elektrohipertermia powoduje podwyższenie temperatury i stymulację komórek nowotworowych poprzez fale elektromagnetyczne, bez wpływu na zdrową tkankę. W ten sposób komórki nowotworowe wytwarzają na swojej powierzchni pewne sygnały ostrzegawcze, które prowokują i intensyfikują reakcję immunologiczną. W umiarkowanej hipertermii całego ciała pod wpływem światła podczerwonego generowany jest podobny do gorączki wzrost temperatury ciała. To pasywne podwyższenie temperatury stymuluje komórki odpornościowe odpowiedzialne za zwalczanie guza.

Terapia inhibitorami punktów kontrolnych

Punkty kontrolne to mechanizmy, za pomocą których układ odpornościowy jest regulowany przed nadmierną aktywacją. Nowotwory „niewłaściwie wykorzystują” kontrole immunologiczne, znane również jako punkty kontrolne, do dezaktywacji skierowanej przeciwko nim odpowiedzi immunologicznej. Tutaj do gry wchodzą inhibitory punktów kontrolnych: hamują zablokowane szlaki sygnałowe. W pewnym sensie zwalniają one hamulce komórek odpornościowych i w ten sposób umożliwiają układowi odpornościowemu ponowną walkę z nowotworem. Inhibitory punktu kontrolnego PD-1 są jednak skuteczne tylko wtedy, gdy odpowiedź immunologiczna przeciwko nowotworowi już istnieje.

Modulacja mikrośrodowiska guza

Mikrośrodowisko guza odnosi się do struktury tkanki łącznej, w której osadzony jest guz. Istnieje bezpośrednia interakcja między tą tkanką a komórkami nowotworowymi, co ma wpływ na wzrost komórek nowotworowych i skuteczność immunoterapii. Stąd nasza immunoterapia uwzględnia i moduluje mikrośrodowisko guza.

Optymalizacja mikroelementów i witamin

Aby układ odpornościowy funkcjonował optymalnie, musi być zaopatrzony w odpowiednią ilość mikroelementów i witamin. W razie potrzeby podajemy je specjalnie w celu optymalizacji odpowiedzi immunologicznej.

Szczepionka dendrytyczna

Demaskowanie komórek rakowych i skuteczna walka z nimi

Poprzez powtarzane stosowanie naszej szczepionki układ odpornościowy pacjenta jest aktywowany i umożliwia wykrywanie mechanizmów kamuflażu komórek nowotworowych oraz podejmowanie działań przeciwko nim. Kluczową rolę odgrywają tu komórki dendrytyczne pełniące rolę przekaźników oraz wirus, który nie jest szkodliwy dla człowieka. Podobnie jak w przypadku zwykłych szczepionek, układ odpornościowy może zbudować pamięć immunologiczną przeciwko antygenom nowotworowym, dzięki czemu zapewniona jest długoterminowa skuteczność.

2

Składniki spersonalizowanej szczepionki

Używanie wirusów przeciwko nowotworowi
Niektóre wirusy onkolityczne mogą namnażać się tylko w komórkach nowotworowych, niszcząc je przy okazji, podczas gdy zdrowe komórki mogą bronić się przed wirusem. Wirus choroby Newcastle (NDV) jest takim wirusem. Jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi: namnaża się wyłącznie w ludzkich komórkach nowotworowych, nie uszkadzając zdrowych komórek. Zainfekowane komórki nowotworowe wysyłają sygnały ostrzegawcze, które alarmują i aktywują układ odpornościowy. W ten sposób wirus Newcastle zwiększa efektywność naszej szczepionki.

31

Produkcja szczepionki

Pierwszym krokiem jest pobranie próbki krwi od pacjenta. W naszym laboratorium izolowane są i hodowane na komórki dendrytyczne monocyty, rodzaj krwinek białych. Są one dojrzewane w laboratorium i zawierają informacje o składnikach guza i sygnałach zagrożenia wirusowego. Po szczepieniu komórki dendrytyczne prezentują cząsteczki specyficzne dla nowotworu układowi odpornościowemu pacjenta i w ten sposób aktywują limfocyty T. Rolą limfocytów T jest niszczenie chorych komórek. Dzięki informacjom, które otrzymały komórki T mogą one teraz rozpoznawać i atakować komórki nowotworowe w całym ciele.

Zasada szczepienia komórkami dendrytycznymi, na której opiera się nasza szczepionka, od kilku lat jest przedmiotem intensywnych badań. Pierwszym zatwierdzonym lekiem tego typu jest Provenge (Sipuleucel T) przeciw rakowi prostaty. To jednak nie wykorzystuje własnego materiału nowotworowego pacjenta, ale wykorzystuje wstępnie wybrane antygeny. Na zaawansowanym etapie badań klinicznych kolejna szczepionka (DC-Vax) wykazała obiecujące wyniki, ale nie została jeszcze zatwierdzona. Ta szczepionka wykorzystuje również komórki dendrytyczne załadowane lizatem nowotworu od pacjenta. Nie zawiera jednak wirusa onkolitycznego, aby zwiększyć jej skuteczność.