Przejdź do treści

Nowoczesna terapia nowotworów w sercu Kolonii

Nasza klinika posiada własne laboratorium i znajduje się w centrum Kolonii w Niemczech. Nasze rozbudowane centrum zabiegowe składa się z gabinetów badań i konsultacji, sal konferencyjnych, gabinetów oraz nowoczesnych laboratoriów o najwyższym standardzie.

25

Klinika

Każdego roku około 60 oddanych, wyspecjalizowanych pracowników zajmuje się setkami nowych pacjentów z Europy, Azji, Afryki, Ameryki i Bliskiego Wschodu. Nasz zespół lekarzy ma duże doświadczenie w immunologicznej terapii nowotworów, a nasi wiodący naukowcy spędzili dziesięciolecia na badaniu tego tematu i publikowaniu swoich odkryć.

Nasze obiekty spełniają najwyższe standardy jakości – posiadamy pięć aparatów do hipertermii miejscowej, jeden aparat do hipertermii przezcewkowej oraz dwa aparaty do hipertermii całego ciała.

Laboratoria

W naszym laboratorium diagnostycznym prowadzimy specjalistyczną diagnostykę i badania immunologiczne. Ponadto posiadamy najnowocześniejsze laboratorium produkcyjne GMP do produkcji spersonalizowanej szczepionki. Nasz wyspecjalizowany i wysoko wykwalifikowany zespół pracuje zgodnie z przepisami Niemieckiej Ustawy o Lekach oraz europejskimi wytycznymi GMP. Nasze laboratorium jest jedynym laboratorium w Europie, które uzyskało zgodę organów regulacyjnych na wytwarzanie spersonalizowanej szczepionki przeciwko rakowi z komórek dendrytycznych z wykorzystaniem wirusa onkolitycznego i materiału z guza pacjenta.

28
2-23

Który moment jest najodpowiedniejszy na zastosowanie naszej immunoterapii?

Naszą immunoterapię można przeprowadzić w dowolnym momencie po rozpoznaniu nowotworu. Aktualne odkrycia wskazują, że immunoterapia we wczesnych stadiach nowotworu daje najlepsze długoterminowe wyniki.

Najlepszy czas na kontakt z kliniką jest przed pierwszą operacją. Korzystne jest, jeśli do produkcji antygenów wykorzystuje się własny materiał nowotworowy pacjenta.

Istnieją przesłanki, że immunoterapia jest tym skuteczniejsza, im mniejsza jest masa guza, czyli we wczesnym stadium lub po operacji. Odnotowuje się jednak coraz większą liczbę sukcesów u pacjentów w bardziej zaawansowanych stadiach.

W zasadzie naszą immunoterapię można łączyć z każdą konwencjonalną metodą leczenia. Jednak terapie immunosupresyjne (np. kortyzon, radioterapia, chemioterapia) mogą tymczasowo ograniczać funkcjonowanie układu odpornościowego, co sprawia, że ​​ważne jest odpowiednie, czasowe skoordynowanie różnych terapii.

Ile kosztuje terapia? Czy jest refundowana z ubezpieczenia zdrowotnego?

Koszty terapii zależą od indywidualnych nakładów na wyprodukowanie szczepionki, odpowiedniego zakresu leczenia i przebiegu choroby. Zespół medyczny decyduje jakie działania są odpowiednie dla pacjenta na konferencji poświęconej nowotworom. Możliwości leczenia i związane z tym koszty w każdym przypadku są omawiane indywidualnie z pacjentem.

Poziom kosztów wynika z ogromnego nakładu personelu i techniki: dla każdego pacjenta produkowany jest indywidualny lek w ścisłej zgodności z wymogami prawnymi niemieckiej ustawy o lekach (AMG).

Koszt pierwszych dwóch cykli leczenia, w tym diagnostyka, produkcja szczepionki i terapia wynoszą około 55 000 Euro.

Koszty leczenia ponosi pacjent niezależnie od refundacji z ubezpieczenia.

Koszty diagnostyki i terapii mogą być ewentualnie refundowane przez prywatne ubezpieczenia zdrowotne (w zależności od zawartej umowy).

Immunoterapia nie jest objęta niemieckim ani polskim ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Większość pacjentów z Polski korzysta z pomocy fundacji w opłaceniu leczenia. Z reguły crowdfunding jest w Polsce bardzo skuteczny. Oferujemy pomoc w kontakcie z fundacją oraz rozpoczęciu zbiórki.

Szczepionka, fiolka, dawka, grypa, zastrzyk, lek, igła, strzykawka, medycyna, koncepcja, szczepienie

Jak z reguły wygląda przebieg leczenia i ile trwa?

Poniższy przebieg leczenia może stanowić przykład kształtu i trwania naszej immunoterapii. Obejmuje dwa cykle szczepień i trwa około 5 tygodni.

1. Pierwsza konsultacja

Podczas pierwszej konsultacji w klinice studiowana jest historia medyczna pacjenta, a także sprawdzane są istniejące wyniki badań i rozważane wszystkie możliwe konwencjonalne i immunologiczne możliwości leczenia. Po tym następuje pobranie próbek krwi, która zostanie wykorzystana do oceny układu odpornościowego i aktywności nowotworu. Wyniki są dostępne po około dwóch tygodniach.

2. Opracowanie planu leczenia

Nasz zespół ekspertów spotyka się, aby omówić wyniki i na podstawie historii pacjenta opracowuje indywidualny plan leczenia.

3. Pierwszy cykl leczenia

Czas trwania: 8 dni. Plan leczenia jest szczegółowo omawiany z pacjentem. Na początku terapii, od pacjenta pobierana jest próbka krwi która zostanie wykorzystana do wytworzenia spersonalizowanej szczepionki przeciwnowotworowej. Proces produkcji trwa 8 dni. W tym czasie obszar guza i układ odpornościowy są leczone ambulatoryjnie modulowaną elektrohipertermią, przez podawanie wirusa Newcastle (NDV) oraz, w razie potrzeby, podawane są witaminy i mikroelementy. W ósmym dniu po pobraniu krwi następuje pierwsze szczepienie.

4. Drugi cykl leczenia

Czas trwania: 8 dni. Trzy tygodnie później pobierana jest kolejna próbka krwi do produkcji drugiej szczepionki. Stosuje się dalsze leczenie hipertermią i wiroterapią. 8 dnia drugiego cyklu następuje drugie szczepienie.

5 . Analiza układu odpornościowego i skuteczności szczepienia

Po kolejnych trzech tygodniach analiza krwi pacjenta dostarcza informacji o stanie układu odpornościowego, a także skuteczności szczepienia. Korzystając z testu ELISpot, Limfocyty T są badane pod kątem reakcji przeciwnowotworowej przeciwko określonym antygenom. Jeśli funkcja odpornościowa i reakcje limfocytów T są dobre, wtedy dalszy monitoring będzie prowadzony co około trzy miesiące. Jeśli funkcja immunologiczna jest osłabiona lub reakcja na szczepienia nie jest wystarczająca, stosuje się dalsze leczenie wiroterapią i hipertermią oraz rozważane jest dodatkowe szczepienie.